สำหรับท่านผู้ปกครองที่มีรหัสผ่านแล้ว

ลงทะเบียนใช้งานระบบลืมรหัสผ่าน
    คำแนะนำ
  • ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับผู้ปกครองเท่านั้น
  • ผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนใช้งาน เพื่อกำหนดรหัสผ่านส่วนตัว
  • กรณีที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนต่างโรงเรียน ท่านสามารถลงทะเบียนได้ โดยเลือกเป็น "ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอื่น"
  • กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ท่านสามารถเลือกเมนู "ลืมรหัสผ่าน" จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนหลังจากได้รับ SMS ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับโรงเรียน